Проектиране на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП2 (ХВО)

Тема: „Проектиране на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП2 (ХВО)”
Клиент: АЕЦ “Козлодуй”
Договор: № 244000004/15.07.2014 г.
Изпълнение: 07.2014 ÷ 08.2015

Проектиран е дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода от тръбни елементи и фитинги Ø450, PE100, HDPE. Връзката със съществуващия колектор е осъществена чрез специално проектиран четворник от стомана 20. Освен него, по молба на Възложителя беше проектиран и коляно на 180° също от стомана 20.

Обектът е изпълнен върху съществуваща бетонирана площадка на цех ХВО.

Галерия

Удостоверение