Проектиране, изработка, доставка и монтаж на физическа защита на междинните валове на 24 броя помпи

Тема: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на физическа защита на междинните валове на 24 броя помпи тип ОПВ5-110 Э в цех БПС ”
Клиент: АЕЦ “Козлодуй”
Договор: № 358000001/14.08.2015 г
Изпълнение: 08.2015÷11.2016

В сграда БПС-2,3 са разположени 24 броя помпени агрегата. Всеки един агрегат се състои от ел. двигател тип ДВДА-173/49-12-16К и помпа ОПВ5-110Э. Връзката между тях се осъществава от два междинни вала и направляващи лагери. Лагерите са разположени в корпуси с направляващи опорни пръстени и маслена вана.

Обект на настоящия работен проект е проектирането, изработката, доставката и монтажа на физически защити на междинните валове на всичките 24 броя помпи в цех БПС.

Галерия

Удостоверение