Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати

Тема: „Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати 5,6UJ81,82D01 и 5,6VB23,24D01”
Клиент: „АЕЦ “Козлодуй“
Договор: № 342000005/07.11.2014 г
Изпълнение: 11.2014÷05.2017

Дизел помпите 5,6UJ81,82D01 служат да подават вода в противопожарния пръстен на площадката на АЕЦ в случаите, когато няма електрозахранване на противопожарните помпи 5,6UJ31÷33D01, задвижвани от електродвигатели.

Дизел помпите 5,6VB23,24D01 служат да подават вода за подпитка на басейните за охлаждане на системите за безопасност при обезточване на щатните помпи с електрозадвижване 5,6VB21,22D01.

Помпеният агрегат е от тип FIRE-HSEF 6-18/424 D-G-X-A-S-B-F на компанията Grundfos. Помпата се задвижва от четиритактов дизелов двигател John Deere с номинална мощност 233 kW и номинални обороти 2100 min-1.

Всеки агрегат има самостоятелен резервоар за гориво, достатъчен за 6 часа непрекъсната работа без дозареждане.

Галерия