Привеждане на Отчета за анализ на безопасността (ОАБ) в съответствие с актуалното състояние на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй

Удостоверение