Инсталиране на технологични тапи на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Тема: „Инсталиране на технологични тапи от устойчив на висока температура материал за предотвратяване на ранния байпас на херметичната обвивка в случай на тежка авария на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.”
Клиент: „АЕЦ – Козлодуй“
Договор: № 122000030/26.06.2012
Изпълнение: 2012÷2014

Описание: Иновативен проект чиято реализация решава проблема със запазване на целостта на херметичния обем след тежка авария на енергоблокове тип ВВЕР1000. Дизайнът и технологията на производство на тапите от устойчив на висока температура материал, са разработени от АТП-Атомтоплопроект ООД и до този момент нямат аналог по света. Договорът включва:

  • Разработка на адаптирана технологична документация за изработка на изделията – технологични вертикалнилни тапи, технологични хоризонтални тапи, вертикални биозащити. Тази документация е изготвена на основание на предварително разработените от „АТП-Атомтоплопроект“ ООД технически и работен проекти за вертикални и хоризонтални технологични тапи от устойчив на висока температура материал и биологични вертикални защити, всичките устойчиви на неутронно лъчение със съответната мощност за период не по-малко от 30 години. Същото важи и за биозащитите;
  • Изработка на пилотни образци за отработка на технологичния процес, с цел постигане на необходимите характеристики на изделията;
  • Поетапна изработка на технологичните тапи и биозащити от съответните тип и размери;
  • Изработка на стенд за отработка на процеса на монтаж на тапите и биозащитите и на процеса на запълване с бетон на тясното пространство между основната тръба на йонизационните камери и обсадните тръби, монтирани в бетона на кота 10,6 м в съответна зона в шахтата на реактора;
  • Монтаж на технологичните тапи и биозащити поетапно на блок 6 и блок 5 в АЕЦ Козлодуй;
  • Изготвяне на отчетна документация за доставката и проведения монтаж;
  • Изготвяне на инструкции за монтаж, техническо обслужване и ремонт, и експлоатация.

Галерия