Изотвяне на проект за въвеждане в експлоатация на допълнителна система за аварийна подхранваща вода

Тема: „Обследване на възможността и изготвяне на проект за въвеждане в експлоатация на допълнителна система за аварийна подхранваща вода на парогенераторите и охлаждане на БОК (ДСАПП) на 5 и 6 енергоблок, използвайки оборудването инсталирано в ЕП-1”
Клиент: АЕЦ “Козлодуй”
Договор: № 232000001/08.01.2013 г.
Изпълнение: 03.2013÷03.2014

Идейния проект е разработен в съответствие с изискванията на нормативната база на Република България относно осигуряването на топлоотвеждането от активната зона на реактора при всички аварийни условия, в т.ч. при надпроектни и тежки аварии, чл.74 от Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи.

С цел оптимизиране на разходите за изграждане и въвеждане в експлоатация на ДСАПП за блокове 5 и 6 (ДСАПП-5 и 6), при изготвянето на идейните решения е предвидено в максимална степен да бъде използвано наличното (и приложимо) оборудване на съществуващата система ДСАПП на блокове 3 и 4 (ДСАПП-3 и 4).

Основание за разработване на проекта на системата е необходимостта да се осигури охлаждането на активната зона и БОК при събитие, което води до загуба на електрозахранване собствени нужди и отказ на трите щатни аварийни дизел-генератора на Блок 5 и/или Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“.

Аварията с пълна загуба на всички източници на променлив ток на блоковете води до прекратяване на подхранването на парогенераторите, което се влошава и в последствие прекратява отвеждането на топлината от първи към втори контур. Като резултат от това се повишават параметрите в първи контур, отваря се предпазен клапан на КН и топлоносителят от първи контур започва да изтича към барботажния резервоар и оттам към хермозоната. Поради липсата на възможност за подхранване на първи контур събитието води до тежка авария, протичаща при високо налягане в първи контур.

При настъпването на такова аварийно събитие е нужно да се осигури и охаждането и подпитаването на БОК (при течове).

За да се предотврати такъв сценарий, е необходимо да се прекрати загубата на топлоносител от първи контур през ПК КН и да се осигури възможност за отвеждане на топлината чрез втори контур.

Чрез система ДСАПП се осигурява допълнително подхранване на ПГ и БОК с източник на електрозахранване, който е независим от системата за електрозахранване на блока и с оборудване, което може да работи независимо от състоянието на блока.

Система ДСАПП е проектирана така, че да бъде независима откъм снабдяване с вода и електроенергия.

Удостоверение