Електромонтажни дейности в Лихтерфелде CHP

Тема: „Лихтерфелде CHP”
Клиент: „ABB AG, Power Systems Division“
Договор: ABB ref. No:2410005227/10.08.2015
Изпълнение: 08.2015÷08.2017

Фирма АТП-Атомтоплопроект участва в изграждането на нова когенерационна мощност в Лихтерфелде -Германия с началната цена по договора 1,622,261.76 евро.АТП е подизпълнителн на фирма ABB и е отговорна за:

 • Инсталация на електрически кабели;
 • Инсталацията на КИП;
 • Инсталация на система за сгъстен въздух.

От август 2015 АТП извършва обхват от монтажни и инсталационни дейности в GUD Лихтерфелде, Берлин, както следва:

 • Инсталация на трансформатори средно и ниско напрежение
 • Инсталация и подвързване на реактивна бобини
 • Инсталация на КРУ средно и ниско напрежение
 • Инсталация на телекомуникационни кабели, регистратор на нарушения от нормален режим на работа, защитни шкафове и инвертори, подвързване на клемни кутии и шкафове.
 • Изграждане на основни кабелни трасета
 • Изграждане на второстепенни кабелни трасета
 • Изтегляне на кабели ниско напрежение до 500 mm2
 • Изтегляне на кабели средно напрежение до 500 mm2
 • Изтегляне на телекомуникационни кабели и оптични кабели средно
 • Подвързване на кабели ниско напрежение до 500 mm2
 • Подвързване на кабели средно напрежение до 500 mm2
 • Подвързване на телекомуникационни кабели и оптични кабели средно
 • Тестване на кабели ниско напрежение до 500 mm2
 • Тестване на кабели средно напрежение до 500 mm2
 • Тестване на телекомуникационни кабели и оптични кабели средно
 • Продукция и инсталация на собствени незапалими PVC маркери за кабели средно и ниско напрежение и телекомуникационни кабели.
 • Изграждане на помпена система за сгъстен въздух.
 • Изграждане на помещение за звукоизолиране на газовите компресори.

Галерия