Доставка на помпени агрегати за борен концентрат

Тема: „Доставка на помпени агрегати за борен концентрат от система 5,6 TB30D01,02, 03”
Клиент: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Договор: 162000004/22.01.16
Изпълнение: Фирмата ни е извършила доставка на 6 броя помпени агрегати за работа с борен разтвор, производтво на фирма Grundfos Дания.

Помпени агрегати

 • 1.1. Фирма производител – Grundfos Дания. Grundfos Дания е глобален лидер в света на модерните помпени решения.
 • 1.2. Тип:
   – 1.2.1. Първа обособена позиция – NKG50-32-250/218A2F2KE-SDQQK.
   – 1.2.2. Втора обособена позиция – NKG65-40-200/215A2F2KE-SDQQK

Описание:

Несамозасмукваща, едностъпална центробежна помпа, конструирана в съответствие с ISO 5199 с размери и номинални работни показатели в съответствие с ISO 2858. Фланците са PN 16 с размери в съответствие с EN 1092-2. Помпата има аксиален смукателен отвор, радиален нагнетателен отвор и хоризонтален вал. Тя е с конструкция със заден демонтаж, което позволява изваждане на свързването, лагерната конзола и работното колело, без това да пречи на корпуса на помпата или тръбопроводите.Небалансираното уплътнение на гумената мембрана съответства на DIN EN 12756.Помпата е снабдена с охлаждан чрез вентилатор асинхронен двигател с долно монтиране.Помпата и двигателят са монтирани на обща рама.Осово засмукващите помпи на Grundfos предлагат енергийна ефективност, надеждност и високо качество

Стандарти:

 • Помпите съответстват на стандарт ISO 5199, който съгласно дадените разяснения от страна на АЕЦ „Козлодуй“ е допустим стандарт за ползване;
 • Фланците на смукателната и нагнетателната старана са по DIN 1092-2. АТП-Атомтоплопроект ООД е доствила преходи заедно с оборудването, които отговорят изцяло на изискванията на АЕЦ Козлодуй ЕАД за присъединяване към съществуващите тръбопроводи.
 • Размерите и номиналните характеристики на помпите отговарят на ISO 2858 за помпи химически тип изработени от аустенитна стомана;
 • Механичното уплътнение на вала е в съответствие със стандарт EN 12756 и е подбрано за работа с борен концентрат;
 • Всички помпи се балансират в съотвествие с клас 6.3 стандарт ISO 1940-1;
 • Толеранс на характеристиката в съответствие с ISO 9906:2012 3B;
 • Помпата и електродвигателя са без директно куплиране и са поставени на обща рама в съотвествие с ISO 3661;
 • Работните характеристики на всяка помпа се проверяват в съответствие с ISO 9906:2012 3B;
 • Вибрационен тест и доклад в съответствие с ISO 5199.

Сеизмичен анализ и тест:

 • 4.1. Преди доставката: На помпите е извършен сеизмичен анализ с програмен комплекс „АСТРА АЕЦ – 2013“. Сеизмичния анализ е реализиран за сеизмично въздействие съответстващо на сеизмичното въздействие на котата на която ще се монтират помпените агрегати.
 • 4.2.След доставката е проведено сеизмично изпитване (тест) на помпените агрегати, при което два помпени агрегата (по един от вид) са били подложени на реално сеизмично въздействие съответстващо на сеизмичното въздействие на котата на която ще се монтират помпените агрегати.

Помпените агрегати за 5 енергоблок на АЕЦ Козлодуй ЕАД са монтирани по време на плановогодишния ремонт през 2017г.