гр. Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г

Тема: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка среализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” Обособена позиция 5: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Ботевград, ж.к.”Саранск” бл.10, вх.А,Б,В,Г”
Клиент: Община “Ботевград”
Договор: от 06.02.2017 г
Изпълнение: 140 календарни дни
Проектът се финансира от националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

Основните дейности залегнали в договора са следните:

  • Обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.
  • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващи строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Галерия