Възстановяване на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй

Тема: „Възстановяване на хидроизолацията на машинна зала и реакторно отделение на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй”
Клиент: „ДП РАО“
Договор: IC-2016011/06.10.2016г.
Изпълнение: 09.2016÷09.2017г.
С настоящия проект се предвиждат мерки за възстановяване на хидроизолиращата и водоотвеждаща системи на покривите. Предвижда се полагане на един пласт нова хидроизолация, като преди това се извършват необходимите подготвителни и демонтажни дейности

Проектиране: изготвени и одобрени от Възложителя са проекти по части Архитектура, Конструкции, Мълниезащита, ВиК, ПБЗ, ПУСО,
Качество и ЗБУТ: Изготвени и одобрени са програма по качество, съдържаща технологични инструкции за основните дейности и план на контролните точки; инструкции по здраве и базопасност за всички дейности, предвидени в проектните части.

Изпълнение на СМР

Демонтажни работи:

 • демонтаж на амортизирани покривни покрития на РО , МЗ, БЩУ,фунари
 • премахване на деформирани и отлепени пластове хидроизолация при цокъл на бордове и стени
 • ревизия на воронки – продухване на вертикални дренажни тръби
 • демонтаж на обшивка от водоустойчив шпертплат
 • къртене на циментова замазка под хидроизолация
 • демонтаж на „поли“ и „шапки“ по покривни бордове
 • демонтаж на мазилка и облицовки по фасади на РО и Вентцентър
 • демонтаж на неизползваеми покривни съоръжения
 • демонтаж на съществуваща мълниезащита демонтаж на олуци и водосточни тръби

Монтажни дейности:

 • частично полагане на нова циментова замазка за наклон
 • подмяна на воронки и участъци от вертикални дренажни тръби
 • изцяло нова хидроизолация по покриви и бордове на РО, МЗ, БЩУ, фунари и възстановяване на отдушниците.
 • оформяне на конструктивни фуги с минерална вата
 • нова обшивка от водоустойчив шпертлат
 • нови „поли“ и „шапки“ по покривни бордове
 • нова боя по отремонтирани фасади на РО и ВЦ
 • затапване на отвори от технологични тръби чрез заваряване
 • антикорозионно покритие по метални повърхности
 • нови олуци и водосточни тръби
 • монтаж на ударопоглъщаща ивица върху покрива на МЗ около РО
 • Дейностите по фасади се изпълняват по алпийски способ.

Механизация: автокран BENDINI / LIEBHERR с основна и допълнителна стрела

Основни материали

Хидроизолация: SBS модифицирана битумна мушама /мембрана/ с основа от нетъкан полиестер 180 g/m² с дебелина 4 мм. Характеристиките й са съгласно БДС EN 13707 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики“. Полагането се извършва последством газопламъчно заваряване.
Монтажни елементи: Анкерни болтове Fischer/ HILTI, самонарезни винтове, дюбел-пирон

Технико-икономически показатели:

Блок 1, 2

 • Покривна площ на БЩУ и ВЦ – 3,024.0 кв.м.
 • Покривна площ на Машинна зала без ГО – 6,084.0 кв.м
 • Покривна площ на Горно осветление – 3,510.0 кв.м
 • Покривна площ на Реакторно отделение – 4,914.0 кв.м.
 • Покривна площ на Приточен вентилационен център – 1,512.0 кв.м

Блок 3, 4

 • Покривна площ на БЩУ и ВЦ – 3,024.0 кв.м
 • Покривна площ на Машинна зала без ГО – 6,876.0 кв.м
 • Покривна площ на Горно осветление – 3,510.0 кв.м
 • Покривна площ на Реакторно отделение – 4,914.0 кв.м
 • Покривна площ на Приточен вентилационен център – 1,512.0 кв.м

Галерия