Енергетика

Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци

Доставка на съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци

Електромонтажни дейности в Лихтерфелде CHP

Електромонтажни дейности в Лихтерфелде CHP

Инсталиране на технологични тапи на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Инсталиране на технологични тапи на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Привеждане на Отчета за анализ на безопасността (ОАБ) в съответствие с актуалното състояние на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй

Привеждане на Отчета за анализ на безопасността (ОАБ) в съответствие с актуалното състояние на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй

Внедряване на система за оперативен мониторинг

Внедряване на система за оперативен мониторинг

Доставка на инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци “Дунав”

Доставка на инсталация за пречистване на течни радиоактивни отпадъци “Дунав”

Изготвяне на техническа документация, изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на блок 6

Изготвяне на техническа документация, изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на блок 6

Доставка на помпени агрегати за борен концентрат

Доставка на помпени агрегати за борен концентрат

Изготвяне на хидравличен разчет на ТСС – гр. Козлодуй

Изготвяне на хидравличен разчет на ТСС – гр. Козлодуй

Обосноваване на концепцията „Теч преди скъсване – LBB“ за блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй

Обосноваване на концепцията „Теч преди скъсване – LBB“ за блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй

Проектиране на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП2 (ХВО)

Проектиране на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП2 (ХВО)

Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати

Проектиране, доставка и монтаж на дизел помпени агрегати