За АТП

Фирма АТП е основана 2000 година. Основната дейност на фирмата включва проектиране, изследвания, анализи, доставки на компоненти и оборудване за конвенционалната и ядрената енергетика. Към настоящия момент АТП изпълнява проекти, свързани с преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци. След 2010 г. фирмата разширява дейността си с изпълнение на редица договори, свързани с промишлено и гражданско строителство.

В своята работа АТП поддържа преки контакти с водещи фирми в областта на ядрената и топлоенергетиката от Съединените Щати, Франция, Русия, Чехия, Австрия, Финландия, Украйна, Италия и Германия.

За качественото и прецизно изпълнение на задачите фирмата разполага със съвременна техническа база за изследване и проектиране – компютри, нормативна база (стандарти и методики) и съответния софтуер. С помощта на лицензирани програмни пакети се решават основните изследователски и проектни задачи по топломеханичната и строителна част в АЕЦ и ТЕЦ.

Фирмата е разработила и собствени софтуерни продукти за анализи на умората на материала на оборудването, за параметрични вероятностни анализи, статични и динамични якостни анализи на тръбопроводни системи и оборудване.

Политика по управление