Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци

Дейности по преработка и съхранение на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.