Анализи на безопасността на АЕЦ

Анализи на безопасността на АЕЦ и разработване на инженерни мероприятия за обезпечаването й.