Тема: „Инвестиционен проект на база препоръчани енергоспестяващи дейности за 138 СОУ „Проф. Васил  Златарски”, р-н „Слатина”, гр.София“
Клиент: Община „Столична“
Договор:  № РД-55-101/12.03.2012г.
Изпълнение:  03.2012÷07.2013

Част Архитектурна

 • По фасадата се подменят всички неподменени прозорци, витрини и врати, които не отговарят на нормативите за енергийна ефективност, а имено металната витрина на стълбището, старият алуминиев прозорец до стълбището във фоайето на партерния етаж, металната врата на кухнята към двора в сутерена и входната метална врата с надстройка към второстепенното стълбище към високата сграда. Същите се подменят с алуминиева дограма с изолиран топлинен мост и стъклопакети или с метална дограма с топлоизолация за вратите. Да се вземат мерки от място!
 • Обрушва се подкожушената мазилка по фасадите и стрехите и се прави нова вароциментова мазилка на хастар на всички места по фасадите, където липсва.
 • Изпълнява се топлоизолация с EPS с дебелина 7 см и връхна полимерна мазилка в цвят, указан в проекта (проба!) по всички фасади на трите корпуса на училищната сграда. Всички отвори и външни ъгли се обрамчват с PVC-профили.
 • Изпълнява се топлоизолация с EPS с дебелина 10 см под еркера над партерния етаж над входа, като отдолу се изпълнява връхна гладка полимерна мазилка с PVC-профил водобран.
 • Обшиват се всички подпрозоречни первази пред прозорците с алуминиеви водобрани с необходимата ширина. Да се вземат мерки от място!
 • Обшиват се всички подпрозоречни первази между прозорците с алуминиеви водобрани с необходимата ширина, които застъпват тези на прозорците. Да се вземат мерки от място!
 • Изпълнява се топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 12 см, залепена за таваните на всички помещения на последните етажи.
 • Изпълняват се окачени тавани от негорим гипсокартон на указаните в проекта височини под топлоизолацията в последните етажи – касетирани, касети 60/60 см с вградени осветителни тела по ел.-проект за всички помещения и плътен окачен таван от негорим гипсокартон във фоайето на третия етаж. Да се вземат мерки от място!
 • Изпълнява се хидроизолация от два пласта на кръст усилен воалит, залепен за съществуващата хидроизолация, на всички покриви на училището.
 • Прави се нова обшивка на борда на стълбището от пощинкована ламарина на стоящ фалц. Да се вземат мерки от място!
 • Монтират се нови водосточни тръби от покривите на трите корпуса, като ментажа им се съобразява с новата фасадна топлоизолация.

 

Част Електро

 • Подмяна на захранващите кабели за етажните табла с три и пет жилни кабели. От главните табла радиално с две кабелни линии се захранват етажните табла, като във всяко е предвидено изпълнението на дежурна шина от която се захранва новото евакуационно и дежурно осветление в коридорите.
 • Старите осветителни тела се подменят с осветители с луминесцентни тръби, 4х18вт,електронна ПРА, които се вграждат в окачените тавани при наличието на такива  и външен монтаж в помещенията без окачен таван. При осветителните тела с лампи нажежаема жичка /ЛНЖ/ осветителите се заменят с компактни луминесцентни лампи /КЛЛ/.